Voor andere professionals

Lakèch bundelt de eigen kennis graag met de expertise van andere professionals.

 

Voor andere professionals

Het bundelen van krachten brengt iedereen verder. Hoe soepeler de lijnen tussen alle betrokkenen verlopen, hoe efficiënter de hulpverlening. Bij Lakèch geloven we in samenwerking. Als iedereen vanuit de eigen expertise werkt en de wil heeft om mensen centraal te zetten, dan kunnen we de cliënt samen een hoge kwaliteit aan hulp bieden.

Kennis breed gedeeld

Lakèch pretendeert niet dé zorgverlener te zijn voor iedereen. Mensen zijn verschillend en hebben allemaal hun eigen wensen, behoeften en mogelijkheden. Wat voor de ene persoon werkt, slaat bij een ander de plank totaal mis. Juist die diversiteit zorgt ervoor dat wij er altijd voor openstaan om onze kennis te delen met andere professionals.

Samen sterk

Gemeentes ondersteunen bij het teweeg brengen van innovatie binnen de zorg die lijd tot een duurzame verandering bij hulpbehoevende volwassenen, kinderen en gezinnen.

In een tijd waar hooggevoeligheid steeds zichtbaarder is en wetenschappelijk erkent wordt denken wij op scholen een bijdrage te kunnen leveren voor een omgang met hooggevoelige kinderen.

We helpen graag zorginstellingen wanneer zij merken dat mensen baat hebben bij onze hulpverlening. Ook willen we samenwerken met instellingen zoals het UWV voor de aanpak van problemen als gevolg van burn-out of langdurige werkloosheid.

Ook een samenwerking met Lakèch behoort tot de mogelijkheden.

Voor zorginstellingen, gemeentes, scholen en andere zorgcollega’s

Wij zijn gespecialiseerd in hooggevoeligheid bij kinderen en volwassenen en boeken succes met onze aanpak.

Op de volgende manieren kunnen wij ondersteunen:

  • Kortdurende begeleiding van cliënten als het proces stagneert
  • Structurele begeleiding ter ondersteuning van behandeling
  • Lezingen over hooggevoeligheid: het herkennen ervan, verband tussen
    hooggevoeligheid en autisme
  • Workshops die inzichten en handvatten geven in het omgaan met
    hooggevoelige kinderen en volwassenen

Maak kennis met Lakèch

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht