Referenties

Referenties

Mensen waar wij mee samenwerken:

“Mensen voelen zich hier veilig”

“Ik ken Christel al lang, nog voordat ze Lakèch startte. Christel volgde bij mij opleidingen, waarbij me al snel opviel hoe zorgzaam ze is. Ze biedt veel warmte en denkt mee met haar medemens. Het maakt Christel, naast haar mediamieke gaven, tot een hulpverleenster met nét dat beetje extra dat

iemand juist over de drempel helpt om weer positief het leven in te stappen. Naast volwassenen voelen ook kinderen zich bij Christel op hun gemak. Ze voelen zich veilig en stellen zich daardoor beter open. Bovendien begeleidt Christel hun ouders op een heldere manier in de relatie tot het kind. Ik geloof echt dat volwassenen én kinderen een thuiskomen bij haar vinden, wat samen met haar wijsheid en kundigheid een perfecte begeleiding creëert.”

Marion Berndsen, medium

“Werken aan moed en plezier”

“Bij Lakèch staat niet wat iemand moeilijk vindt centraal, maar juist de dingen die iemand kan. Plezier hebben, innerlijke passie volgen, de ware kracht tevoorschijn halen. De mens wordt gezien in zijn essentie, in wie hij of zij echt van binnen is. Toch is er bij Lakèch ook aandacht voor de kwetsuren die iemand in het verleden heeft opgelopen.

In de jaren dat ik met Lakèch werk, ben ik onder de indruk geraakt van het feit dat mensen zo passend vanuit een breed spectrum aan allerlei activiteiten worden geholpen. Juist dat aanbod zorgt ervoor dat ze weer contact maken met hun volledige ‘mens zijn’. Er ontstaat moed en plezier op een vaak niet zo gemakkelijke weg. Mensen krijgen ondersteuning op de goede manier: niet door ze als slachtoffer te zien, maar door ze te laten zien waar hun kracht ligt. Ze worden aangesproken op hun innerlijke kracht.

Christel heeft inmiddels mensen om zich heen weten te verzamelen die elk vanuit hun eigen vakgebied en visie met haar samenwerken. Samenwerken betekent vaak samen meer, wat wel blijkt doordat dankzij die bundeling mensen op een groot vlak worden aangesproken. Ze zien elkaar, stimuleren elkaar en delen met elkaar waar ze tegenaan lopen. Ook genieten ze samen van uitjes en activiteiten.

Lakèch helpt mensen zich bewust te maken van hun eigen waarde. Zo worden ze zich ook bewust van hun gevoeligheid als kracht. Mensen krijgen perspectief vanuit het gevoel de moeite waard te zijn. Een prachtige basis voor meer zin en plezier om te leven.” 

Rineke Schoonenboom-Michelbrink,
begeleider in communicatie en bewustzijn